< >

Kommunfakta

Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) kommunfakta för
Skara. I sammanställningarna kan du hitta statistik för kommunen gällande bl.a befolkningsfolkmängd, inkomst- och utbildningsnivåer, pendling, flyttmönster, byggande, sjuktal, arbetslöshet, de vanligaste yrkena och barns förhållanden. Statistiken jämförs i många fall med hur det ser ut i övriga länet och riket.

Skara kommunfakta 2019PDF

Denna sida uppdaterades 2019-07-04

Dela: