< >

Allmänna handlingar och personuppgifter

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt till insyn i våra verksamheter. Vem som helst får läsa våra handlingar om de inte innehåller sekretess. Alla har rätt att läsa de allmänna handlingar som finns hos oss. Alla handlingar är däremot inte allmänna, så som utkast till beslut. En del uppgifter i allmänna handlingar innehåller känsliga personuppgifter eller är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det innebär att din rätt att läsa handlingarna är begränsad. Vi får inte lämna ut de delar av handlingarna som innehåller hemliga uppgifter.

Så behandlar vi personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Här kan du läsa om hur Skara kommun hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

En personuppgift är information som går att koppla till en levande person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier eller indirekta uppgifter som till exempel registreringsnummer på bilen eller fastighetsbeteckning.

Därför hanterar vi dina personuppgifter

Skara kommun hanterar personuppgifter när vi måste göra det inom våra olika verksamheter. Det kan också vara när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan.

Du ska få information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om samtycke, vilket innebär att du i vissa fall ska godkänna hur vi får använda dina personuppgifter. I de flesta fall måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna sköta våra uppdrag – då krävs inget samtycke. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att vi behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ta tillbaka ditt samtycke

Om du har lämnat ett samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke hos den förvaltning det berör.

Rätta felaktig information

Skara kommun jobbar på att hålla dina personuppgifter korrekta. Om du upptäcker fel kan du begära att få dem rättade.

Rätten till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Skara kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I registerutdraget framgår vilka personuppgifter vi hanterar och varför. För att begära registerutdrag vänder du dig till respektive förvaltning.

Du har rätt att få veta:

  • Varför vi behandlar dina personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifterna
  • Hur länge vi hanterar personuppgifterna
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån vi har samlat in personuppgifterna
  • Om dina personuppgifter ingår i ett automatiserat system som fattar beslut

Skara kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia per år av dina personuppgifter.

Rätten att motsätta dig hantering

Om du tror att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du reagera mot hur vi hanterar uppgifterna vi har sparat om dig. Detta gäller inte när vi måste hantera dina personuppgifter för att sköta våra uppdrag.

Rätten att radera uppgifter

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Det kan vara när du har tagit tillbaka ett lämnat samtycke eller när det saknas laglig grund för att fortsätta hantera dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara personuppgifter kan du inte begära att vi raderar dem.

Rätten att begränsa hur vi hanterar personuppgifter

Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter. Begränsningen gäller medan vi utreder om du har rätt att radera personuppgifterna eller inte.

Rätten att flytta personuppgifter

I de fall vi hanterar personuppgifter som du med ditt samtycke eller avtal har gett oss, har du rätt att få dessa i ett maskinläsbart format av oss. Du har också rätt att flytta över dina personuppgifter till en annan organisation.

Klagomål till Datainspektionen

Du kan kontakta oss med frågor eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har också rätt att framföra klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till den nämnd som du har frågor till.

Kommunens dataskyddsombud

Du kan även kontakta Skara kommuns dataskyddsombud: v6dataskyddsombud@goliskait.se

Telefon 0510-77 12 50

Läs mer på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-05-05

Dela: