< >

2018-04-23

Ett tryggare samhälle i framtiden?

Isabelle Waldenvik, Integrationssamordnare i Skara kommun har tillsammans med Petra Vedebrand, verksamhetsutvecklare på Service och Teknik, certifierats som Framtidsstrateg. I sitt arbete skrev Isabelle om framtidens lokala demokrati och samhällsutveckling.

Ett osynligt kontrakt

Som medborgare har du ett osynligt kontrakt med staten. Detta kontrakt beskriver bland annat vilka rättigheter och skyldigheter du och staten har mot varandra. När jag spanar in i framtiden ser jag att demokratin och samhällsutvecklingen blir yvig och svårare att hålla samman. Men jag ser också trender som lyfter gemensamma värden, sammanhållning, nya sociala mötesplatser och sätt att engagera sig på – vilket kan bli en tillgång för demokratin i form av lokalt engagemang. Vi blir mer medvetna om vad vi själva tycker, vad som är viktigt och ställer högre krav.

Du har en viktig roll!

Upplevd trygghet och tillit har betydelse för demokratin och samhällsutvecklingen Nationellt kan vi se att det finns utmaningar i förtroende för politiker, det demokratiska systemet och i upplevd otrygghet. Lokalt kan vi se liknande tendenser.

Undersökningar i Skara visar tyvärr att fler människor upplever otrygghet, samtidigt som data visar på motsatsen – att brotten minskar i kommunen. Att så få skulle rekommendera en vän att flytta till Skara har betydelse för Skaras utveckling framåt.

För att vända denna trend tror jag Skara, liksom många andra kommuner i Sverige, behöver hitta fler sätt att kommunicera med sina medborgare och skapa mötesplatser. Du som skarabo har en viktig roll i utvecklingen. Vi vill veta vad som är viktigt för dig. Dina behov och önskemål är viktiga för alla beslut som fattas i kommunen. För att motverka polarisering, misstro och sviktande förtroende för demokratin i framtiden behöver vi en närmare relation till er som bor och verkar i Skara!

Isabelle Waldenvik
Integrationssamordnare och framtidsstrateg

 

 

Fakta om Medborgarundersökningen
Medarbetarundersökningen görs varje höst och är ett av flera redskap för att mäta invånarnas upplevelse av kommunens verksamhet. I senaste medarbetarundersökningen uppvisar Skara en svag ökning när det gäller invånarnas upplevelse av trygghet och att rekommendera sin kommun.

Medborgarundersökning 2017länk till annan webbplats


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades 2018-04-23

Dela: