< >

Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2022-05-17

Beslutsinstans: Kultrur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-17
Datum då protokollet justerades: 2022-05-27
Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-05-27
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-06-17
Förvaringsplats för protokollet: Skara Stadshuset, Kanslienheten
Sekreterare:Lena Skogh

Protokoll

Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndernas sammanträden finns att läsa på Skara kommuns webbplats.

Kallelser och protokoll

Kontakt

Söker du andra protokoll kan du vända dig till kanslienheten.

E-post skara.kommun@skara.se 
Telefon 0511-320 00

Överklaga beslut

Under anslagstiden har du som kommunmedlem rätt att överklaga beslut.

Mer information gällande överklaga beslut

Denna sida uppdaterades