< >

Information om vård och omsorg

Frågor och svar för dig som får vård och omsorg, eller har en anhörig som får vård och omsorg.

Från och med den 24 februari har Skara kommun inte längre något besöksförbud vid våra särskilda boenden. 

Däremot har vi säkra besök. För att undvika smitta och för att skapa trygghet och säkerhet vid ditt besök uppskattar vi att du bokar ditt besök på förhand, genom att ringa avdelningen din närstående bor på. 

När du kommer till boendet kommer du att få vänta på att bli upphämtad på din bokade tid. Du får låna visir och munskydd som du ska bära under hela besöket. Besöker sker i din närståendes lägenhet. 

Tänk på att hålla ett omsorgsfullt avstånd till varandra och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning vi använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

 • Vi har tydliga rutiner (se nästa fråga) kring hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.
 • Vi använder visir vid alla vårdnära situationer
 • Vi avråder från besök som inte är nödvändiga.
 • Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien tagit fram.

Eftersom viruset sprids genom små droppar som bildas när en person hostar och nyser innebär det störst risk att bli smittad vid nära kontakt. En person som då står nära kan få virus i ögon och slemhinnor och bli smittad. Droppar kan även spridas via händerna och möjligen via förorenade ytor, föremål och utrustning genom att du tar på dessa ytor och sedan har kontakt med dina ögon, mun eller näsa.

Basala hygienrutiner
Inom all vård och omsorg används basala hygienrutiner som standard.

I basala hygienrutiner ingår:

 • Handhygien, dvs. alltid handdesinfektion och ibland handtvätt
 • Handskar
 • Skyddskläder (plastförkläde utan ärm)

Utöver detta är vi extra noga med desinficering av ytor såsom handtag på eventuella hjälpmedel, säng, sängbord, dörrhandtag, kranar med mera.

Vi använder även visir vid alla vårdnära situationer, oavsett om det finns misstanke om covid-19, eller inte. 

Vi uppmanar vård- och omsorgstagare till god handhygien och hjälper dem som behöver stöd för att uppnå detta. Vi uppmuntrar alla personer att hosta eller nysa i armvecket eller att använda näsduk.

Vi följer de vårdhygieniska riktlinjerna som Västra Götalandsregionen tagit fram vad gäller hantering av misstänkta och bekräftat smittade personer. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Smittskydsläkare/patientens läkare leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Så länge personen inte behöver akut sjukhusvård så får personen sin vård och omvårdnad i sin lägenhet på boendet.

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för provtagning. De följer i sin tur de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi följer också Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är att man ska arbeta som vanligt om man är frisk och stanna hemma om man har några som helst symtom på luftvägsinfektion. Det är särskilt viktigt bland dem som arbetar nära gamla och sjuka, just för att de är extra utsatta.

Den som arbetar inom vård och omsorg kan få göra ett egentest för covid-19 innan personen går tillbaka i arbete efter att hen varit hemma med förkylningsymtom (se nästa fråga). 

Personal inom vård- och omsorg och socialtjänst har möjlighet att hämta ut ett testkit för egenprovtagning av covid-19. Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som lämnat in sitt test.

Testerna är avsedda för de anställda som är hemma med så milda symptom att de direkt kan återgå i tjänst ifall provsvaret är negativt - exempelvis lätt snuva, lätt halsont eller lätt hosta. För att ta reda på om symptomen beror på covid-19 eller inte får de nu en möjlighet att testa sig, om de själva vill. Vilka anställda som kommer att få testa sig bestäms efter samråd med närmaste chef, som bokar tid för provtagning av den anställde. Fortfarande gäller självklart att den som är sjuk och känner sig dålig ska vara hemma och inte arbeta.

Testet genomförs med topsning av svalg, näsa och saliv. En topsning som medarbetaren själv utför, antingen hemma eller i eller utanför bilen direkt efter uthämtning. Provet läggs i en behållare som sedan lämnas in på samma plats där testkitet hämtades. Testerna analyseras av ett laboratorium i Stockholm och normalt sett ska provsvar komma dagen efter att man lämnat sitt prov.

Provsvaret levereras i form av ett sms till den anställdes mobil. 

Egentestet kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symptom, annars finns risk att provsvaret är missvisande.

Det är Västra Götalandsregionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Det vi ser just nu är att:

 • Det kan leda till att vi periodvis har färre personal i tjänst.
 • Vissa insatser kan komma att senareläggas eller i vissa fall prioriteras bort helt under en tid. De insatser som kan komma att påverkas är serviceinsatser, så som ledsagning, promenader, dusch, städ och tvätt. 
 • Det kan exempelvis innebära att du inte får den hjälp med städ lika ofta som du brukar få.
 • Viss hjälp kan behöva genomföras på annat sätt, t.ex. inköp och tillsyn.
 • Det kan också innebära att du får kortare besök och på andra tider än du är van vid.
 •  

Vi följer utvecklingen och anpassar efter rådande omständigheter. De åtgärder som vi nu har gjort har sin grund i att frigöra personal så att de kan gå in och hjälpa till inom vården och omsorgen samt för att minimera smittspridningen.

Vi rapporterar läget i vår omsorgsverksamhet på skara.se/lägesbild och uppdaterar informationen när den ändras.

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige, regionen och kommunen. Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit vår verksamhet agerar vi efter våra rutiner och riktlinjer. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen.

Vi informerar aldrig om enskilda individers hälsostatus. Kommunen och sjukvården följer patientsekretessen strikt.

Denna sida uppdaterades