< >

Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symptom – stanna hemma!

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt. Om ditt barn går i grundskolan ska du sjukanmäla barnet varje dag som hen är hemma.

Skara kommun har konstaterad covid-19 i sin verksamhet. Varje vecka rapporterar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid kommunens pressträff hur många smittade det finns i kommunens verksamheter totalt.

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Skara. Regionens statistik över smittadelänk till annan webbplats.

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Medarbetarna där fortsätter att arbeta om de är friska. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Kommunens personal följer vårdhygienrutiner från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, använder personlig skyddsutrustning och utbildas regelbundet.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom en specifik verksamhet utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Förskola och fritids

Kommunens förskolor, grundskolor och grundsärskola håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Skara kommun jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarier i förskolorna och skolorna – exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna. För er som har barn hos dagbarnvårdare finns specifik information som gäller den verksamheten.

Är du förkyld eller har du lindriga förkylningssymptom ska du helst låta någon annan som är frisk lämna/hämta dina barn på förskola eller fritids. Om det inte är möjligt finns det ett anslag utanför våra lokaler med telefonnummer in till avdelningen. Personalen möter då dig och ditt barn utomhus vid lämning eller hämtning.

Håll alltid minst 2 meters avstånd till andra! Det gäller såväl ute som inne.

Vissa förskolor och fritids har möjlighet att låta all lämning och hämtning ske utomhus, oavsett om du är frisk eller sjuk. Du får då särskild information från rektor om detta.

Kommunen jobbar på att säkerställa att anställda med samhällsviktiga yrken får barnomsorg vid den händelse att skolorna behöver stänga sina lokaler.

Det är arbetsgivaren som utifrån MSB:s riktlinjer ska berätta om du har ett samhällsviktigt yrke. Läs MSB:s riktlinjerlänk till annan webbplats. En e-tjänst där man ska kunna ange behov av barnomsorg kommer om det skulle behövas.

Vad händer med mitt barns förskoleplats eller plats på fritids om jag blir permitterad? 

Barnomsorg under coronapandemin

Oroliga barn och unga

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset covid-19:

Krisinformation.se: Så pratar du med ditt barn om covid19länk till annan webbplats

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50. 

Bris har även en sida som vänder sig direkt till barn och unga som känner oro angående viruset. 

Frågor och svar om corona-viruset för barn och ungalänk till annan webbplats

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: klockan 9-12 på vardagar, klockan 14-21 alla dagar.

Folkhälsomyndighetens information till barnlänk till annan webbplats

Anmäl din oro till socialtjänsten, 0511-320 00. Du behöver inte ha bevis. Är det utanför ordinarie arbetstid vänder du dig till socialjouren. För pågående händelser ringer du 112.

1177 om när barn far illalänk till annan webbplats

Öppna förskolan och familjecentralen

Ja, Familjecentralen/Öppna förskolan är tillsvidare öppen för friska barn och vårdnadshavare.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Efter regeringens rekommendationer gick alla kommunala gymnasieskolor, yrkeshögskola, vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) från onsdagen den 18 mars över till distansutbildning. Rekommendationen gällde fram till den 15 juni, men i Skara kommer vuxenutbildningen fortsatt att ske på distans över sommaren. Elever kommer ta del av undervisning från hemmet. Den som studerar och har barn har då rätt till barnomsorg.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor eller särskild utbildning för vuxna. Gymnasiesärskolan är öppen som vanligt.

Bromsa smittspridningen

Ja. Alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom på förkylning, som till exempel snuva, hosta, ont i halsen och feber. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning, då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid och mathantering, och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor, utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Endast friska barn ska vara i skolan och förskolan.

Bakgrunden till regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är att undvika stor geografisk spridning av smitta. Risken för smitta är större då personer kommer från olika områden samt när personer som inte träffar varandra till vardags möts.

I förskolans och skolans lokaler, och även matsalarna, träffas oftast personer från samma område (i detta fall skolan eller förskolan). Därför betraktas de som avgränsade arbetsplatser och omfattas inte av regeringsbeslutet. Skolorna planerar sin verksamhet för att minimera större folksamlingar och avvaktar vidare beslut från Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverkets uppdaterade information från den 20 mars 2020 säger att barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i bufféservering på skolan. Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta, som när man rör vid ytor eller redskap, bedöms vara mycket liten. De ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga.

Alla som går i förskolan eller skolan ska vara friska. Eftersom man inte smittar under inkubationstiden behöver man inte vara orolig för droppsmitta i samband med idrott.

Sjuka barn eller anhöriga

Ja. Är barnet symtomfritt är det välkommet till förskolan. Skolbarn ska gå i skolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. När barnet är friskt ska hen stanna hemma ytterligare två dygn innan hen går tillbaka till skolan.

Känner man igen barnets besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling, är barnet välkommet till förskolan eller skolan. Det är extra viktigt att i god tid påbörja behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar fattas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas av vårdnadshavare.

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att hen går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro och att inte nå målen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan Corona- det här gällerlänk till annan webbplats

I kommunens lokaler sitter nu lappar uppe med budskapet "Är du förkyld? Välkommen tillbaka en annan dag." Du har ett eget ansvar att bedöma vad som är att vara "förkyld". Är du sjuk ska du inte gå till jobbet eller vara den som lämnar eller hämtar barnet på förskolan/grundskolan. Som förälder till barn i skolan har du ett stort ansvar i funderingen om barnet har en förkylning eller inte.

Vid tveksamhet läs mer på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats eller 1177länk till annan webbplats som ger bra vägledning.

Utbytesresor och hemundervisning

Grundskolorna är öppna som vanligt. För elever i grundskolan gäller skolplikt. För Katedralskolans och vuxenutbildningens elever gäller distansundervisning från och med den 18 mars 2020.

Nej, vi ställer in de planerade språkresorna som skulle varit i närtid. Exakt vilka resor som drabbas kommer som information från din skola.

Denna sida uppdaterades 2020-06-18

Dela: