< >

Aktuell lägesbild från kommunen

Vi befinner oss just nu i en annorlunda situation som på ett eller annat sätt påverkar oss alla. I Skara kommun strävar vi hela tiden efter att vara transparenta och att tillgodose våra medborgares behov. Därför kommer vi kontinuerligt att lägga ut information om hur många smittade vi har i våra verksamheter. Vi värnar om våra brukares integritet, och kommer därför enbart att publicera information om det totala antalet smittade i våra verksamheter, och inte gå in på specifika detaljer om var dessa fall finns. Om någon i vår verksamhet blir smittad informeras dennes anhöriga, men vi kan inte lämna ut information till andra som bor på samma boenden eller till deras anhöriga.

Antalet bekräftat smittade brukare i kommunens verksamhet: 0 personer.

Ingen smittad har funnits i någon av Skara kommuns verksamheter sedan 29 juni. Provtagningen fortgår hela tiden och besöksförbudet på våra särskilda boenden gäller fortsatt. Har du en anhörig som bor i någon av våra verksamheter kan ni alltid hålla kontakten via telefon.

Trots att det är mycket bra att vi just nu inte har några smittade i våra verksamheter så är det fortfarande en allmän smittspridning i samhället. Därför är det mycket viktigt att vi alla tillsammans fortsätter följa rådande rekommendationer. Genom att tvätta händerna, minska våra sociala kontakter och undvika trängsel i bland annat affärer, kollektivtrafiken och på allmänna platser kan vi bromsa smittan ännu mer.

Denna sida uppdaterades 2020-08-12

Dela: