< >

Lägesbild covid-19

Vi lever mitt i en pandemi. Covid-19 finns i hela samhället och Skara kommun agerar som om att det alltid finns smitta, även om vi har perioder utan smitta i våra verksamheter. Vi kan inte garantera att vi är eller blir förskonade i pandemin. Informationen vi kan leverera är en ögonblicksbild och vi lever tillsammans i en föränderlig värld. 

Vi rapporterar:

  1. Vilka särskilda boenden, säbo, (äldreboenden) som är drabbade av covid-19. Det betyder att vi räknar ett boende som drabbat oavsett vem som är smittad; det kan vara brukare på boendet, anställda eller någon som varit inne på boendet av andra anledningar. 

    Ingen rapporterad smitta.

  2. Antal bekräftat covid-19-smittade brukare inom eget boende. Eget boende innefattar alla andra brukare som omsorgen har insatser för och som bor i egna lägenheter. Eftersom detta är en sammantaget stor grupp med geografisk spridning i hela kommunen så kan vi utan hinder av sekretess rapportera antal bekräftade brukare.

    Ingen att rapportera.

Lägesrapporteringen bygger på att informationen inte bryter sekretessen, i så fall kommer informationen inte lämnas ut. Vi kan inte vara på en alltför detaljerad nivå eftersom det blir utlämnande kring enskilda individers och din ev. närståendes hälsostatus.

Vad du kan göra

När uppdaterar vi sidan?

Vi uppdaterar sidan när informationen ändras. Provtagning fortgår hela tiden. Skara kommuns verksamheter är en del av samhället och det är en allmän smittspridning av covid-19. Kommunen kan inte vid något tillfälle garantera att smittan inte finns i våra verksamheter.

Aktuell statistik från andra myndigheter

Nationell statistik från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Regional statistik (välj region på sidan)länk till annan webbplats

Kommunstatistik (välj kommun på sidan)länk till annan webbplats

Statistik från sjukvården i Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Tillsammans kan vi bromsa smittan. Läget är fortsatt allvarligt. Håll avstånd och bromsa smittan. Att vi alla tar ansvar gör stor skillnad.

Denna sida uppdaterades

Dela: