< >

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Skara kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande. 

Skärpta råd för hela regionen

Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba smittspridningen. Mer om regionala rådlänk till annan webbplats. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att från och med 24 november förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Det enda undantaget är begravningar där maximalt 20 personer får samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

De skärpta råden gäller till den 13 december:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också fler skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet. Läs mer om skärpta råd för verksamheter.länk till annan webbplats

Aktuell statistik över antal fall

Här hittar du den senaste informationen från Skara kommun vad gäller antal smittade brukare i kommunens verksamheter. Här finns också länkar till nationell statistik för alla kommuner i landet och statistik från sjukvården i Västra Götaland.

Aktuell statistik

Hjälp och hjälpa

Vill du ha hjälp?

Här har vi samlat de olika tjänster som finns för att hjälpa våra invånare. 

Läs merlänk till annan webbplats

Vill du hjälpa? 

Här har vi samlat information om hur du som medborgare kan hjälpa till under pandemin och anmäla dig som volontär. 

Läs merlänk till annan webbplats


Skola

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information till dig som vårdnadshavare

För dig som känner dig orolig eller utsatt

Har du det jobbigt hemma nu eller är du orolig över coronaviruset? 
Vi har samlat information om hur du kan få hjälp och vem du kan kontakta. 

Till dig som är ung och orolig

Stödlista för alla åldrar om psykisk ohälsalänk till annan webbplats

Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

På sidan finns även information om stöd till dig som upplever att du har ett våldsamt beteende och vill komma ur det.

Väld i nära relationer

Vård och omsorg

Här finns information för dig som får - eller har en anhörig som får - vård och omsorg.

Information om vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning var använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Här hittar du information om verksamheter som är tillfälligt stängda, helt eller delvis, för att minska smittspridning av coronavirus.

Information om ändrade öppettider och stängda verksamheter

Evenemang och aktiviteter

Från den 29 mars 2020 är allmänna sammankomster med fler än 50 personer förbjudna, detta är upp till varje arrangör att följa. För alla evenemang och sammankomster med färre än 50 deltagare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man gör en riskbedömning före genomförandet för kunna vidta åtgärder som minskar smittspridning.

Information om evenemang och aktiviter med anledning av corona

Företag

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens näringslivsstrateg finns tillhands och på plats för att stötta dig som påverkats av coronaviruset.

Information till företag om coronaviruset Covid-19

Övrigt

Här hittar du den senaste informaitonen från Skara kommun vad gäller antal smittade brukare i kommunens verksamheter.

Aktuell lägesbild från kommunen

Här har vi samlat alla nyheter som Skara kommun gått ut med, med andlning av coronaviruset och Covid-19.

Nyheter om coronaviruset från Skara kommunlänk till annan webbplats

 

Medborgartidningen 2/2020 tryckt versionPDF

Medborgartidningen 2/2020 som nyhetsbrevlänk till annan webbplats

Varje vecka rapporterar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid kommunens pressträff hur många smittade det finns i kommunens verksamheter totalt. och du kan hitta informationen i vår aktuella lägesbild.
Aktuell lägesbild från kommunen

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Skara.
Regionens statistik över smittadelänk till annan webbplats.

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Medarbetarna där fortsätter att arbeta om de är friska. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Kommunens personal följer vårdhygienrutiner från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, använder personlig skyddsutrustning och utbildas regelbundet.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom en specifik verksamhet utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Skara kommuns intranät (kräver inlogg)länk till annan webbplats

krisinformation.se finns teckenspråkstolkad informationlänk till annan webbplats

Här nedan finns bildstöd för samtal med personer som inte förstår svenska så bra. Klicka på bilden för att få den i större format (eller högerklicka och spara bilden). Fler tecken som stöd från MSBlänk till annan webbplats.

Små bilder som illsutrerar olka uttryck
Små bilder som illsutrerar olka uttryck
Små bilder som illsutrerar olka uttryck

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta säkerställd och uppdaterad information om coronaviruset på lättläst svenska. 

Information på lättläst svenskalänk till annan webbplats

Här hittar du som konsument och företagare svar på olika livsmedelsfrågor utifrån coronaviruset.

Konsument- frågor och svar

Företagare- frågor och svar

Flera företag erbjuder tjänster för utkörning av mat inom kommungränsen för att underlätta för de som inte kan lämna sitt hem eller arbete med tanke på Coronaviruset. Vi uppdaterar listan löpande om fler företag ansluter. De flesta restauranger och caféer erbjuder utöver detta hämtmat.

Här hittar du företagen som erbjuder utkörning av mat

Coronapandemin har tvingat många äldre att minimera sociala kontakter. Det är lätt att känna sig isolerad. Men det finns alternativ. Här får du som är äldre tips på hur du kommer igång med videosamtal, Facebook och vad du ska tänka på när du blir aktiv på sociala medier.

https://www.hv.se/umgaslänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-11-23

Dela: