< >

Coronaviruset och covid-19

Här hittar du Skara kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid -19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande. Samlad information om pandemin finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det här gäller

krisinformation.se Länk till annan webbplats. har uppdaterad och samlad information för dig som privatperson

Vaccin mot covid-19

Vi erbjuder en tredje dos vaccin till de som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vaccinera dig Länk till annan webbplats., det är det enskilt viktigaste du kan göra för att bromsa smittspridningen. 

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer.

Undvik att bli lurad

Det florerar många rykten och felaktig information om vaccinerna. Ta reda på fakta, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats. har samlat vanliga rykten och rätt fakta.

Frågor och svar generellt om vaccin

Är alla godkända vaccin lika bra?

Folkhälsomyndigheten förklarar Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket om hur vaccin tillverkas Länk till annan webbplats.

Hjälp och hjälpa

Vill du ha hjälp?

Här har vi samlat de olika tjänster som finns för att hjälpa våra invånare. 

Läs mer Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa? 

Här har vi samlat information om hur du som medborgare kan hjälpa till under pandemin och anmäla dig som volontär. 

Läs mer Länk till annan webbplats.


Förskola och skola

Här hitttar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information och svar på vanliga frågor.

Information till dig som vårdnadshavare

För dig som känner dig orolig eller utsatt

Har du det jobbigt hemma nu eller är du orolig över coronaviruset? 
Vi har samlat information om hur du kan få hjälp och vem du kan kontakta. 

Till dig som är ung och orolig

Stödlista för alla åldrar om psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Våld i nära relationer

Vård och omsorg

Här finns information för dig som får - eller har en anhörig som får - vård och omsorg.

Information om vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Vi har sammanställt en sida med all information om hur omsorgsförvaltningen arbetar och vilken skyddsutrustning var använder och när vi använder den. 

Omsorgsförvaltningens arbete för att förhindra smittspridning

Evenemang och aktiviteter

Företag

Här finns bra information och aktuella länkar för dig som företagare. Kommunens näringslivsstrateg finns tillhands och på plats för att stötta dig som påverkats av coronaviruset.

Information till företag om coronaviruset Covid-19

Övrigt

Här hittar du den senaste informaitonen från Skara kommun vad gäller antal smittade brukare i kommunens verksamheter.

Aktuell lägesbild från kommunen

Varje vecka rapporterar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) vid kommunens pressträff hur många smittade det finns i kommunens verksamheter totalt. och du kan hitta informationen i vår aktuella lägesbild.
Aktuell lägesbild från kommunen

Vi har konstaterad allmän smittspridning av covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Det innebär att det finns smittade i varje kommun i vårt län, så även i Skara.
Regionens statistik över smittade Länk till annan webbplats..

Om vi får kännedom om att en smittad person har varit i skolan, på äldreboende, på fritidsaktiviteter, på förskolan eller annan kommunal verksamhet gör vi vad som behövs. Medarbetarna där fortsätter att arbeta om de är friska. Vi måste hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den. Kommunens personal följer vårdhygienrutiner från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen, använder personlig skyddsutrustning och utbildas regelbundet.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom en specifik verksamhet utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal kommer inte få ta del av informationen om smittade individer.

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. Där finns riktlinjer gällande vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du misstänker att du blivit smittad.

Skara kommuns intranät (kräver inlogg) Länk till annan webbplats.

krisinformation.se finns teckenspråkstolkad information Länk till annan webbplats.

folkhalsomyndigheten.se finns teckentolkad information till dig som vaccinerar dig mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Här nedan finns bildstöd för samtal med personer som inte förstår svenska så bra. Klicka på bilden för att få den i större format (eller högerklicka och spara bilden). Fler tecken som stöd från MSB Länk till annan webbplats..

Små bilder som illsutrerar olka uttryck
Små bilder som illsutrerar olka uttryck
Små bilder som illsutrerar olka uttryck

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta säkerställd och uppdaterad information om coronaviruset på lättläst svenska. 

Information på lättläst svenska Länk till annan webbplats.

Här hittar du som konsument och företagare svar på olika livsmedelsfrågor utifrån coronaviruset.

Konsument- frågor och svar

Företagare- frågor och svar

Flera företag erbjuder tjänster för utkörning av mat inom kommungränsen för att underlätta för de som inte kan lämna sitt hem eller arbete med tanke på Coronaviruset. Vi uppdaterar listan löpande om fler företag ansluter. De flesta restauranger och caféer erbjuder utöver detta hämtmat.

Här hittar du företagen som erbjuder utkörning av mat

Coronapandemin har tvingat många äldre att minimera sociala kontakter. Det är lätt att känna sig isolerad. Men det finns alternativ. Här får du som är äldre tips på hur du kommer igång med videosamtal, Facebook och vad du ska tänka på när du blir aktiv på sociala medier.

https://www.hv.se/umgas Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades