< >

Anslagstavla

Här på Skara kommuns officiella anslagstavla publiceras de tillkännagivanden och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Anslag/bevis av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande av det justerade protokollet.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa.
Läs mer om överklagan av beslut

Aktuella anslag och tillkännagivanden/kungörelser

 • Tillkännagivande inför kommunfullmäktige sammanträde 28 september 2020
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde 2020-09-10
  Läs mer
 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-02
  Läs mer
 • Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-08-27
  Läs mer
 • Justerat protokoll från styrgrupp för särskilt boendes sammanträde 27 augusti 2020
  Läs mer
 • Kungörelse 17 augusti om flyttning av fordon
  Läs mer
 • Kungörelse 20 juli 2020 flyttning av fordon
  Läs mer
 • Kungörelse 20 juli 2020 flyttning av två fordon
  Läs mer
 • Överförmyndarens expeditionstider
  Läs mer

Denna sida uppdaterades 2020-09-14

Dela: