< >

Samarbete mellan skola och arbetsliv

Samverkan mellan skolan och arbetslivet (förkortat SSA) stärker elevernas lust och motivation. Eleverna får ökad förståelse för hur de kan få användning för det de lär sig i skolan och vilka andra förmågor än ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet. Arbetet är ett bidrag till att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i vårt område. 

Näringslivets engagemang ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När skolan samverkar med näringslivet börjar eleverna tänka mer på sin framtid. I kontakterna med näringslivet får ungdomarna möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande. För företagen är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen att visa på möjligheter inom den egna branschen och väcka intresse för det egna företaget. Genom samverkan med skolan får företagen också möjlighet att bidra till utbildningen så att eleverna får den kompetens som näringslivet efterfrågar.

Exempel på samverkan

En del av samverkan är de programråd som finns till för att skapa en länk mellan skola och arbetsliv. Prao är en annan viktig del då unga får prova arbetslivet. Andra exempel är vår yrkeslivsmässa JOBB SKARA och JOBB SKARA-kvällen.

Prao, praktisk arbetslivsorientering, ger alla arbetsgivare en möjlighet att marknadsföra sin arbetsplats och skapa ett intresse kring specifika yrken och branscher. Här läggs grunden för framtida gymnasie- och yrkesval. En chans som är väl värd att ta vara på! Vill du ta emot en praoelev? 

Kontakta syv@edu.skara.se

Läs mer om prao

Frågor och svar om prao (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Information om praktik för unga (Arbetsmiljöverket) Länk till annan webbplats.

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

Vill du delta i ett av våra programråd? Kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Nätverket för tillverkningsindustrin i Skara och Skara kommun arrangerar en öppet-hus-kväll; JOBB SKARA-kvällen.
Syftet är att:

  • skapa kännedom om det lokala näringslivet
  • presentera jobbmöjligheter
  • skapa stolthet

JOBB SKARA-kvällen

Skara Kommun arrangerar yrkeslivsmässan JOBB SKARA vartannat år. 
Syftet är att:

  • ge ökad stolthet och kännedom om vårt lokala arbets- och näringsliv
  • inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval
  • möjlighet att ställa frågor och möta yrkesgrupper
  • säkra framtida bemanningar

Yrkeslivsmässan JOBB SKARA

Denna sida uppdaterades