< >

Våra medarbetare

Ta del av våra medarbetares berättelser om deras drivkrafter och arbete i Skara kommun. 

Daniel Karlsson - personlig assistent

"Utan henne hade jag inte varit där jag är idag"

Lindha Johansson - personlig assistent

"Tredje gången gillt"


Elin Nilsson Liljebäck -  förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen

- Jag ser fram emot att tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare utveckla organisation och arbetssätt som bidrar till att vidareutveckla Skaras stolta skoltradition. Jag lockas av det stora engagemang som finns i Skara för skola och utbildning.

Linus Landergren - gatuingenjör

Linus hanterar grävärenden, ritar i CAD, mäter ut och mäter in med GPS, tar trafikärenden och planen är att hantera olika projekt i framtiden.

- Jag ser fram emot att träffa fler nya människor att samarbeta med i exempelvis ett projekt. Att få kommunicera med fler och att jag kan ge tydliga besked.

Frida Granath - Koordinator SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid

- Jag ser fram mot att öka möjligheter för barn och unga i Skara genom att hitta goda strukturer för samverkan mellan berörda parter.

Mattias Ellström -Trafikingenjör

- Det är kul att arbeta tillsammans med arbetsgruppen som ansvarar för det kommunala vägnätet. Och arbetet består av väldigt varierande arbetsuppgifter!

Therese Bergsten - Arbetsledare i kontaktcenter

- Att få utveckla kontaktcenter för att ge våra kunder bästa tänka bara service i kontakten med Skara kommun, det inspirerar mig och det ser jag verkligen fram emot.

Tove Ekblad - Turismutvecklare

- Jag ser fram emot ett varierande jobb med nya spännande utmaningar. Det känns roligt att få vara med och utveckla Skara och dess många besöksmål. Det är en skattkista vi sitter på!

Gabriella Andersson- HR-assistent

- Jag ser fram emot att lära mig mer om HR-yrket och hur det arbetet fungerar i en kommun.

Anton Grönqvist - Mark- och exploateringsstrateg

- Skara är en kommun med potential och som vill satsa. Det är spännande projekt på gång framöver och jag har fått ett gott intryck av medarbetarna och engagemanget här.

Emelie Jakobsson - Enhetschef, Vallehemmet

- Det bästa med jobbet är att få bidra till människors och verksamhetens utveckling.


Denna sida uppdaterades