< >

Uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang eller café behöver du tillstånd från den som äger marken.

Tillstånd för att få använda marken
Om uteserveringen ska byggas på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Innan polisen svarar ber de kommunen bedöma om din uteservering fungerar med trafik, städning, miljö med mera. Om den ska byggas på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren, men det kan även behövas tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats.

Gör din ansökan för uteservering flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handläggningstiden vara lång. För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift.

Ansök om tillstånd för uteservering via e-tjänst på Polisens webbplats

Bygglov
Du kan också behöva bygglov från kommunen. Bygglov behövs till exempel när du ska bygga ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak. Tjänster - Skara kommun

Har du frågor? Kontakta en bygglovshandläggare Bygga, ändra och riva - Skara kommun

Corona

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut att förlänga säsongen för uteserveringar 2021. Det innebär att du som näringsidkare kan söka tillstånd för valfri period under 2021.

Denna sida uppdaterades

Dela: