< >

Hötorget

Ett torg är som ett stort vardagsrum i staden. Nu är det dags att möblera om.

På Hötorget sker idag möten och handel. Men det sker även något mer. Något viktigt. Här möter nämligen besökarna sin stad. Hötorget är pulsen och värmen vi känner för Skara. Stoltheten för vår stad kommer inte självmant. Det är ett sinnessätt vi alla bidrar till. Den fysiska omgestaltningen av torget är en viktig del i detta, men för att nå en helhet krävs det mer.

Planer för att fräscha upp Hötorget har påbörjats och för att det arbetet ska bära frukt behövs ett samarbete mellan kommunen, fastighet- och butiksägare. Tillsammans kan vi få Hötorget att nå sin fulla potential.

Torget ska bli det mötet med staden som dess besökare förtjänar. Vid infarten från Skaraborgsgatan kommer först en mindre försköning ske då den befintliga transformatorstationen och buskage tas bort. Vad som sker med själva Hötorget kommer vi att arbeta fram i vinter.

Gestaltningsdialog om Hötorget

Under hösten har invånare, butiksägare, boende och fastighetsägare haft möjlighet att tycka till om gestaltningen på Hötorget. Plan- och byggenheten har tagit fram ett förslag utifrån de synpunkter som har kommit in och förankrat med olika aktörer.

Skisser och genomförande

På Bygg, Trygg & Snygg-bloggen finns skisser och en beskrivning av tänket kring omgestaltningen. Arbetet planeras starta den 10 september 2018.

Till bloggen

Denna sida uppdaterades 2018-04-18

Dela: