< >

Trafikanordningsplan

Arbeten som görs på eller vid gata, väg, gång- eller cykelväg där Skara eller Götene kommun är väghållare ska utföras enlighet med trafiklagar och regler.

Vid sådana här arbeten gäller naturligtvis också arbetsmiljölagar och regler även om anställningsförhållande inte finns.
Sveriges kommuners och regioners handbok "Arbete på väg" ska tillämpas.

Handbok för arbete på väg Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2 MB)

Trafikanordningsplan ska lämnas digitalt till kommunen.

Trafikanordningsplan (nytt fönster)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna sida uppdaterades