< >

Gräva och borra i mark

För att få gräva eller borra i mark inom tättbebyggt område måste du ha tillstånd innan du börjar. Du söker tillstånd hos kommunen.

För att få lägga ner ledningar i kommunal mark måste du ha tillstånd innan du börjar.

Tänk på att ansöka i god tid.


Sök tillstånd för grävning och borrning (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Regler och anvisningar för schaktning i allmän platsmark Pdf, 156.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156.5 kB)

Skaras kulturlager

Kulturlagret - markskiktet med lämningar efter den medeltida staden Skara, är fast fornlämning där samtliga markarbeten måste ha tillstånd av Länsstyrelsen.

Kulturlagret omfattar större delen av Skaras stadskärna. Här hittar du information om kulturlagret i Skara.

Denna sida uppdaterades