< >

Lekplatser

I Skara finns flera kommunala lekplatser. Lekplatserna besiktigas varje år och lekutrustning som är sliten och därmed blivit farlig att använda, repareras, byts ut eller plockas bort.

  • Olins park - stor lekplats med mycket klättermöjligheter. Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad och ligger vid Olins gränd.
  • Museiparken - stor lekplats med flera olika lekredskap, vid Västergötlands museum på Drysvägen
  • Skaraberg - grönområdet innanför Åkerstigen. Det finns tillgänglighetsanpassade gungor på lekplatsen och underlaget är sand.
  • Djurgårdsäng - utanför förskolan Sunnanängs område vid Djurgårdsvägen
  • Vattentornsparken - Munkåsgatan
  • Mariebergsparken - stor lekplats precis utanför Mariebergsskolans omårde
  • Axvall - Ringvägen
  • Eggby - Öglundavägen
  • Varnhem - Abbotvägen större lekplats vid grönområdet
  • Varnhem - Lekbrödravägen, liten lekplats med gungor och sandlåda

Denna sida uppdaterades