< >

Parker och lekplatser

Kommunen sköter om alla parker, grönområden och kommunala lekplatser.

Vi städar, klipper gräs, planterar träd och växter samt besiktigar lekplatser för att hålla kommunens parker och lekplatser snygga och säkra. Här hittar du informtion om kommunens parker och lekplatser.

Kontaktinformation

Mats Bäck, avdelningschef gata och park
Telefon: 0511-322 05
E-post: mats.back@skara.se

Monica Friberg, enhetschef park
Telefon: 0511-328 85
E-post: monica.friberg@skara.se

Denna sida uppdaterades