< >

Infrastrukturprojekt på statliga vägar

Många satsningar i Skaraborg 2018-2028

Regionen har av regeringen i uppdrag att ta fram tioårsplaner för infrastruktur. Planen revideras var fjärde år. I förslaget till regional plan för 2018 – 2028 finns ovanligt många objekt i Skaraborg. De ligger utmed stråk 5 (Karlsborg - Skövde - Skara, Lidköping - Trollhättan).

En ombyggnad av väg 44 förbi Lidköping pågår. Etappen Axvall-Varnhem på väg 49 är med för perioden 2018-2020. Sträckan Skövde – Igelstorp finns med i planerna för 2020- 2023. Det är också avsatt medel för fortsatta utredningar och där finns sträckan Varnhem – Skövde med redan 2018. År 2019 ska väg 184 mellan Lidköping och Skara och Brogårdsleden utredas.

Denna sida uppdaterades

Dela: