< >

Städning av gator, torg och parker

Kommunen ansvarar för renhållningen av kommunens gator, vägar, torg och parker. När vinterns grus och sand är borttaget, börjar renhållningen av gator och vägar. Det arbetet pågår under resten av våren, sommaren och hösten till det första snöfallet kommer.

I Götene och Skara kommuner är huvudortens centrala delar kommunens "ansikte utåt". Det är här det rör sig flest människor. Därför är det här mest resurser sätts in. Vi sopar gatorna, tömmer papperskorgar, tar bort ogräs och rensar dagvattenbrunnar. Utanför centrum och i kommunens alla tätorter städar vi också, men inte riktigt i samma omfattning.

I Götene finns

  • 21 papperskorgar
  • 27 hundlatriner

I Skara finns

  • 108 papperskorgar
  • 69 hundlatriner

Denna sida uppdaterades