< >

Sopning av gator

När sand och grus efter vintern sopats upp, fortsätter städningen av kommunens gator och vägar.

Under våren, sommaren och hösten fram till att den första snön kommer städar vi våra gator regelbundet. Vid särskilda evenemang under sommaren städar vi extra.

Kontaktinformation

Stina Ramsén, enhetschef park
Telefon: 0511-322 06
E-post: stina.ramsen@skara.se

Denna sida uppdaterades