< >

Avgifter för hushållsavfall

Det är kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) som ansvarar för hushållsavfall i Skara.

De avgifter som rör avfall och återvinning i Skara finns angivna i en taxa antagen av Avfall & Återvinning Skaraborg och Skara kommun. 

I denna taxa regleras till exempel:

  • Avgifter för sophämtning
  • Tömning av små enskilda avloppsanläggningar
  • Hämtning av latrin
  • Byte av kärl

Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften bekostar bland annat återvinnings­centralerna och miljöstationerna runt om i kommunen. 

Avfall & återvinning Skaraborg - Skara Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades