< >

Svar på vanliga frågor

Varför finns det detaljplaner och varför reglerar de så mycket?

Plan- och Byggenheten informerar

Vad får jag göra på min fastighet enligt detaljplanen?

Planenheten informerar

Kan jag ändra en detaljplan?

Planenheten informerar


Behöver jag söka bygglov för min skylt?

Planarkitekt Axel Demker svarar

 

Vad finns det för verksamhetsmark?

Mark- och expolateringsingenjör Kim Olsson


Varför tar det tid att ändra en detaljplan?

 Anders Kyrkander svarar (Stadsarkitekt 2013-2019)


Vad är det som styr ändringar av detaljplaner?

Anders Kyrkander svarar (Stadsarkitekt 2013-2019)


Hur tänker vi kring parkeringar?

Anders Kyrkander svarar (Stadsarkitekt 2013-2019)


Vad är syftet med stadsplanering?

Anders Kyrkander svarar (Stadsarkitekt 2013-2019)

 

Kan man tjäna mycket på att energieffektivisera?

Energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg


Vad är en detaljplan?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar


Krävs det bygglov?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar


Krävs tekniskt samråd?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar


När behöver man ha en kontrollansvarig?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar


Vad menas med startbesked?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar


Vad menas med slutbesked?

Bygglovshandläggare Mikael Peterson svarar

Denna sida uppdaterades