< >

Frågor och svar om Sörskogen etapp 2

Nu är planarbetet färdigt för Sörskogen, etapp 2 i Petersburg. Flera tomter är sålda och arbetet med gator är ute för projektering. Kommunen har i samband med planeringsarbetet fått frågor om både hastighetsbegränsningar, lekplatser och annat. Vi samlar frågor och svarar här löpande. Skicka gärna in din fråga via kontaktuppgifterna längst ner på sidan. 

Blir det någon lekplats i Sörskogen?

Området ligger nära natur och skog, som i sig är naturliga lekplatser. Men det ena ska inte utesluta det andra, lekplatser är viktiga samlingspunkter för både barn och vuxna. I etapp 2 är en lekplats planerad och finansierad, men den kommer upp först när det finns gator och ledningar.

Det går för fort på väg 2675, gamla Falköpingsvägen!

Kommunen har tagit kontakt med Trafikverket och Trafikverket kommer att titta på ärendet. Det får du som privatperson också gärna göra, lämna synpunkter till Trafikverket härlänk till annan webbplats.

Kan vi få ett övergångsställe på väg 2675?

Den dystra erfarenheten visar att vid ett övergångsställe går de flesta bara rakt ut, utan att se sig för. Som fotgängare litar man blint på att bilister lämnar företräde vid ett övergångsställe, men fler skadar sig vid övergångsställen sedan den så kallade zebralagen togs i bruk. Det blir därför säkrare för fotgängare att inte ha ett övergångsställe – eftersom fler naturligt ser sig för innan man korsar vägen. Även frågan om ett övergångsställe är överlämnad till Trafikverket. 

Kan vi sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h i hela bostadsområdet Sörskogen?

Generellt i Skara kommun används bara 30 km/h vid skolor och förskolor. Gatorna är utformade för att hålla nere hastigheten. Det finns ingen genomfartsgata till någon annan verksamhet i området, utan bara trafik till och från bostäder. Vad gäller Sörskogsvägen kommer kommunen utföra trafikmätningar och utifrån de titta på eventuellt behov av åtgärder. Prata gärna med grannarna om hastighetsbegränsningen som gäller på gatorna.

Fler frågor om Sörskogen etapp 2?

Mejla synpunkter@skara.se eller ring 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades 2020-02-06

Dela: