Klicka på kartan för att komma till granskningsverisionen av översiktsplanen

< >

Granskning

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som tar sikte på år 2040. Den omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut markanvändning och utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.

Översiktsplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 16 november 2022 då mötet beslöt att sända planen på granskning. Planförslaget skickas till berörda sakägare och myndigheter för möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningsstiden kommer inkomna synpunkter att sammanställas och planförslaget kommer att bearbetas och justeras inför beslut om antagande.

Beslut i kommunstyrelsen

KS 2022/423. Sammanträdesdatum 16 november

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslaget till ny översiktsplan för Skara kommun och sända handlingarna till berörda myndigheter, organisationer och allmänhet för granskning.

Frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar kring den nya granskningsversionen och ger exempel på vad som är ändrat sedan samrådsversionen av översiktsplanen.

Till sidan Frågor och svar

Till podd om översiktplanen med planarkitekterna Axel Demker och Anders Aubry. Länk till annan webbplats.
(10 minuter)

Utställning i Skara Stadshus

Utställningen är öppen vardagar fram till 31 januari (utökad tid).
Aktuella öppettider Länk till annan webbplats.

Planerade aktiviteter

Digitala träffar via Teams

En digital dialogträff planeras under slutet av december eller början av januari. Vi återkommer med mer information.

Fysisk träff

I mitten av av januari planeras en fysisk träff  i kommunens östra del.

Lämna synpunkter

Vem som helst får lämna synpunkter, men de som bor eller verkar i kommunen räknas som sakägare och har rätt att överklaga formalia kring översiktsplanens arbetsprocess. (Som medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där). Översiktsplanen i sig är rådgivande och inte bindande men är vägledande vid framtagning av framtida detaljplaner. 

Synpunkter på översiktsplanen ska senast den 31 januari 2023 (utökad tid) ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se. Från dina synpunkter ska det framgå vad det är i översiktsplanen som du motsäger dig.

Hur har vi tagit hänsyn till tidigare synpunkter?

Läs samrådsredogörelsen Pdf, 698 kB.

Formulär för korta synpunkter
Denna sida uppdaterades