< >

Nordöstra Skaraberg

Kommunstyrelsen har gett plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för området Nordöstra Skaraberg. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Detaljplanen är under framtagande.

Denna sida uppdaterades