< >

Planer på gång

Översiktsplan 2040

En kommuntäckande plan som beräknas antas under 2023.

Översiktsplan 2040

Östra entrén, Skara

Handel, restaurang, kontor och fritid.

Pickagården, Varnhem

5-8 nya villatomter.

Pickagården, Varnhem

Nordöstra Skaraberg, Skara

6-8 nya villatomter.

Nordöstra Skaraberg, Skara

Petersburg, Skara

Servicehus (ny klubbstuga).

Ryttaregårdsvägen, Varnhem

Justering av planbestämmelser samt upp till 12 nya bostäder.

Simmesgården, Varnhem

60 nya bostäder samt tomter för verksamheter.

Simmesgården, Varnhem

Plattformen, Skara

Justering av planbestämmelser inför 30-40 nya bostäder.

Kunskapsparken SLU, Skara

30-40 nya bostäder, veterinär, ridhus och skola.

Kunskapsparken SLU, Skara

Södra Tullportagärdet, Skara

200 nya bostäder.

Södra Tullportagärdet, Skara

Sörskogen 3, Skara

20 nya villatomter.

Götala

40 nya villatomter.

Domprostegården, Skara

50 nya villatomter.

kv. Granen med friskolan Metis, Skara

Justering av planbestämmelser, utveckling av skolverksamhet samt skydd av kulturhistoriska värden.

Vingsjön, Axvall

20-30 nya villatomter i blivande LIS-område.
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsnämnden behöver besluta om att förnya planuppdraget.

Kämpagården, Skara

2 nya villatomter.

Kämpagården, Skara


Denna sida uppdaterades