< >

Vattenprov för småbarnsfamiljer

Dricksvattenprov för spädbarn

Miljö- och byggnadsnämnden bekostar vattenprov till de familjer som väntar barn eller har barn som är under 1 år gamla. Förutsättningen är att ni bor i Skara kommun, har dricksvatten från egen brunn och bor i huset året runt.

Varför ska ni ta vattenprov?

Vattnet i brunnen kan vara dåligt utan att det märks när man dricker det. I det vattenprov som miljöenheten betalar kostnaden för ingår analys av det som spädbarn är mest känsliga för. Det gäller pH-värde och halterna av fluorid och nitrat i dricksvattnet.

Så här gör ni

  • Hämta följesedel och provflaskor samt instruktion för barnvattenprov på mödravårds-/barnavårdscentraler i Skara kommun.
  • Man ansvarar själv för att skicka in provflaskorna tillsammans med följesedeln till Eurofins, Sockerbruksgatan 3, Lidköping, måndag-fredag kl. 07.30-16.00.

Resultat

  • Efter ett par veckor får du analysresultatet. Där står laboratoriets bedömning av resultaten. Vattnet kan bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.
  • Eftersom Skara kommun står som uppdragsgivare får vi på miljöenheten också analysrapporten.
  • Vi kan hjälpa er med råd och information om ert vatten är dåligt. Det är ni som brunnsägare som betalar för de åtgärder som behöver göras för att förbättra vattenkvaliteten.

Denna sida uppdaterades