< >

Tänk på vad du spolar ner

Avloppet är inget sopnedkast. Allt vi spolar ner i toaletten och i köksavloppet leds via ledningar till reningsverket. Eftersom avloppsystem och reningsverk inte är gjorda för att ta hand om allt som spolas ner går det åt mycket resurser för att hantera skräp och annat som inte hör hemma i avloppet. Med lite sunt förnuft och enkla handlingar i vardagen kan du bidra till att vi får renare vatten och en bättre miljö.

Bara kiss, bajs och toapapper i toaletten

Vi är jättebra på att ta hand om det som finns i kiss och bajs. Och visst, det går bra att kräkas i toaletten också. Toalettpapper är gjort för att lätt lösas upp och kunna tas om hand av reningsverken. Det är inte andra sorters papper. Så, om du någon gång funderar på om något är okej att spola ner – fråga dig själv: är det här kiss, bajs eller toapapper? Är svaret nej så släng det i papperskorgen istället. Enkelt va? Skräp av alla slag kan nämligen orsaka stopp i rör och pumpar. Det kan leda till översvämning hemma hos dig eller ute på ledningsnätet. Det kan också leda till att vi i onödan måste släppa ut orenat avloppsvatten i vattendrag. Dessutom måste ju någon ta bort det som orsakar stoppet – det finns ingen maskin som sköter det.

Diska, städa och tvätta med rent samvete

Om du väljer miljömärkta produkter kan du vara säker på att de inte innehåller ämnen som skadar bakterierna som hjälper oss att rena vattnen.

Välj och dosera rätt, bra för både miljön och plånboken! Läs bruksanvisningen på förpackningen och överskrid inte rekommenderad mängd. Det kommunala dricksvattnet i Skara är mjukt, ca 4 tyska hårdhetsgrader, vilket gör att tvätt- och diskmedel kan användas med lägsta doseringen.

Tvätta bilen rätt

Ta bilen till en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Se till att anläggningen är utrustad med en egen reningsanläggning. Då renas tvättvattnet från föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet från när du tvättar bilen innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

Häll inte ut fett i avloppet

Matolja, smör och annat fett hör inte hemma i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i rören, det stelnar ju när det blir kallt. Kommer det fram till reningsverket kan det också störa reningsprocessen. Torka alltid ur stekpannan med papper innan du diskar den. Om du har friterat, häll den överblivna oljan i en burk och släng burken i de vanliga soporna.

För restauranger och andra verksamheter gäller speciella regler. För att veta vilka villkor som gäller kontaktar du Skara Energi AB, på telefon 0511-321 00. 

Lämna in dina gamla mediciner på ett apotek

Mediciner hör varken hemma i toaletten eller papperskorgen. Lämna in dina gamla mediciner till närmaste apotek. De ser till att medicinerna tas om hand på ett bra sätt och inte hamnar i naturen.

Lämna farliga ämnen till en miljöstation

Lacknafta, målarfärg, nagellack och aceton är exempel på produkter som innehåller starka kemikalier, ämnen som inte hör hemma i avloppet. Om kemikalier kommer till reningsverket kan det skada bakterierna som hjälper oss att rena vattnet. Dessutom kan både kemikalier och tungmetaller försämra kvaliteten på slammet, vilket inte är bra. I slam finns det nämligen rikligt med närings- och mullbildande ämnen som är bra att ha som gödning. För att slammet ska kunna komma till nytta är det viktigt att vi hjälps åt och inte häller ut farliga ämnen i avloppet. Kemikalier kan också följa med det renade vattnet ut i havet och påverka livet i havet negativt.

Det därför viktigt att du lämnar in farliga ämnen till en miljöstation. Om du har målat huset eller väggarna, rengör först penseln eller rollern med en trasa eller papper. Ska du måla snart igen med samma färg är det enklast att förvara penseln eller rollern i en plastpåse där luften kramats ut. Är det långt till nästa gång kan du – om det är vattenlöslig färg – låta penseln stå i några dagar i en burk med vatten. När färgresterna sjunkit till botten kan du hälla bort vattnet och lämna färgresterna på en miljöstation. Behöver du lacknafta för att få bort den sista färgen, häll lacknafta i en burk och rengör penseln på samma sätt. Kom ihåg att du kan återanvända lacknaftan flera gångar! Lämna sedan burken med lacknafta till en miljöstation.

Farligt avfall kan lämnas på återvinningsstationerna vid Coop, OK-Q8, Ardala samt på återvinningscentralen Rödjorna.


Denna sida uppdaterades