< >

Kommunalt vatten och avlopp, lagar och regler

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Skara kommun finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur VA-verksamheten ska skötas.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande över. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats.

De lokala bestämmelserna, beslutade av kommunfullmäktige, kallas "Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar” eller kort och gott ”ABVA”. I ABVA finns information om vilka rättigheter och skyldigheter du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp har gentemot den kommunala VA-verksamheten.

Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVA Word, 2.1 MB.

För mer information se också
www.skaraenergi.se/vatten-och-avlopp/ Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades