< >

Vatten och avlopp

I vår kommun är det Skara Energi AB som ansvarar för det kommunala dricksvattnet. Vattnet som blir dricksvatten i Skara kommer från Vättern. Vattnet i det kommunala ledningsnätet är mjukt 4 dH (tyska hårdhetsgrader) vilket innebär att man ska dosera disk- och tvättmedel snålt.

Skara Energi ser till att avloppsledningsnätet fungerar och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i vattendrag. I Skara renas vattnet vid avloppsreningsverket Horshaga. Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala avloppsledningsnätet är det till Skara Energi du ska vända dig. Verksamhetsområden bedrivs i Skara, Ardala, Axvall, Varnhem, Eggby och Ljungstorp

Kontakta Skara Energi för dina frågor kring vatten och avlopp.

Skara kommuns allmänna bestämmelser för användande av vatten och avlopp och anvisning till fastighetsägare finns reglerat i ABVA, som du hittar under "information" på denna sida.

Bor du däremot på landsbygden behöver du en enskild avloppsanläggning till din fastighet. När du ska anlägga en ny eller bygga om en befintlig avloppsanläggning måste du enligt Miljöbalken ansöka om tillstånd hos kommunens miljöenhet. 


Denna sida uppdaterades