< >

Nya regler för tobaksförsäljning

Den 12 december 2018 ersattes Sveriges tobakslag med Lagen om tobak och liknande produkter. Ändringarna innebär bland annat att tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs, rökförbud på allmänna platser utomhus utökas och regler om säkerhetsmärkning genomförs. De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Genom nya lagen, Lag om tobak och liknande produkter, upphävs lagen Tobakslagen 1993:581 och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Huvuddragen i den nya lagen är

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. De som driver detaljhandel och partihandel har möjlighet att ansöka från och med 1 juli, sista dag för ansökan är 31 oktober då kan försäljning fortgå utan avbrott. Den som inte har ansökt innan 1 november får inte sälja tobaksvaror eller liknande produkter.

  • Utökat rökförbud. Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning. Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln. Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen. Riksdagen ratificerade också WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

 Mer information om den nya lagen hittar du här.länk till annan webbplats


Denna sida uppdaterades 2020-03-18

Dela: