< >

Ovårdade tomter

Tomter ska hållas i vårdat skick. De ska skötas så att det inte sker olycksfall och att omgivning och trafik inte störs. Det betyder bland annat att häckar och buskar inte får skymma sikten i gatukorsningar eller vid cykelvägar. Huvudansvaret ligger i första hand på fastighetsägaren att sköta sin tomt. Byggenheten har tillsyn över detta.

Om du har synpunkter på någon annans ovårdade tomt kan du höra av dig till kommunens byggenhet.

Denna sida uppdaterades