< >

Uppvärmning

Värmepumpar

Funderar du på att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten?
Då ska du anmäla det till miljo.bygg@skara.se innan installationen påbörjas. Det är också bra om du alltid pratar med dina grannar så att borrhål för bergvärme inte kommer för nära varandra eftersom det påverkar effekten. Det är några saker du bör tänka på när du gör en ansökan om värmepumpsanläggning:

För bergvärme:

  • En översiktlig karta (situationsplan) ska bifogas till anmälan om installation av värmepump. Borrhålets placering och anslutningsledningen ska vara inritad. Avståndet mellan hus, tomtgräns och grannars eventuella borrhål ska vara måttsatta (i meter).
  • Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från tomtgräns ska ett grannemedgivande Pdf, 38.1 kB. bifogas till ansökan.
  • Avståndet till närmaste vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara mer än 20 meter.
  • Om borrhålet har ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

För jordvärme:

  • En översiktlig karta (situationsplan) ska bifogas till anmälan om installation av värmepump. Kollektorslangarnas placering och anslutningsledning in till hus ska vara inritade och måttsatta (i meter).
  • ​Avståndet till närmaste vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara minst 20 meter. Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från kollektorslangen ska ritas in i kartan.
  • Om kollektorslangens placering ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Information om var ledningar för vatten, avlopp och el finns på tomten kan lämnas av Skara Energi AB, telefonnr. 0511-321 00. Det finns också information om ledningar på ledningskollen.se Länk till annan webbplats..

Vedeldning

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna blir allt vanligare igen. Man eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ eller som ett komplement till annan uppvärmning. Vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa. I tätbebyggda områden kan även eldning som sker på rätt sätt vara ett problem för grannar som utsätts för röken.

Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt Länk till annan webbplats.

Vedeldning

Eldstäder

För en installation eller ändrig av kamin/öppen spis och/eller rökkanal ska du alltid lämna in en anmälan till plan- och byggenheten. En anmälan behövs alltid, oavsett vilken byggnad installationen eller ändringen görs i.

Denna sida uppdaterades