< >

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet, t.ex. biltvättar, gör-det-själv-hallar och industrier. Det kan också handla om dagvattenhantering vid t.ex. bensinstationer, parkeringshus eller åkerier.

Denna sida uppdaterades 2020-06-23

Dela: