< >

Medelstora förbränningsanläggningar

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

 Ny förordning med särskilda bestämmelser

Sedan 1 juni 2019 gäller en ny förordning för medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den nya förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

När behöver anläggningen registreras?

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av förordningen omedelbart och ska registreras. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

Bestämmelserna i förordningen träder i kraft enligt följande:

  • Nya anläggningar, 20 december 2018
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt, 1 januari 2024
  • 2018-anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt, 1 januari 2029

En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Registrering

Länk till vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta miljo.bygg@skara.se

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Skara kommun.

Register över medelstora förbränningsanläggningar:

Verksamhet

Organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

CWS- Boco Sweden AB

556294-8777

SIRIUS 8

Lantmännen Ek. för.

769605-2856

STJÄRNAN 7
Denna sida uppdaterades