< >

Enskilda avlopp

Ska du anlägga ett nytt eget avlopp? Eller har ditt gamla slutat att fungera?

Innan du påbörjar arbetet ska du skicka in en blankett med ansökan eller anmälan till miljöenheten. Blankett hittar du på denna sida. Enskilda avlopp kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden enligt miljöbalken. Det gäller både permanentbostäder och fritidshus, både vattentoaletter och torrtoaletter.

Fastighetsägare som inte kan eller vill anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ordna en enskild avloppsanläggning. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att det egna avloppet är i gott skick. Det finns olika tekniker för att rena avloppsvatten och fastighetens förutsättningar är grunden för vilken typ av anläggning som är lämplig.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016/17) kräver att 70–90 procent av fosforn ska tar bort ur avloppsvattnet och att återvinning av näringsämnen ska möjliggöras.

Läs gärna på om enskilda avlopp i Avloppsguiden Länk till annan webbplats. och/eller kontakta miljöenheten för mer information och råd.

Lagar och regler kring enskilt avlopp

Vill du veta vilka lagar och regeler som gäller när du ska installera ett enskillt avlopp? Läs om detta här Pdf, 1.3 MB..

Denna sida uppdaterades