< >

Bekämpningsmedel och kemikalier

Kommunens miljöenhet har tillsyn och kontroll över hantering och märkning av kemiska produkter. Kontroller görs för att inga förbjudna kemikalier används eller säljs.

Bekämpningsmedel måste vara godkända. Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel. För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.

Du måste ansöka om tillstånd för kemisk bekämpning till miljöenheten. Blanketten hittar du på denna sida.

Denna sida uppdaterades 2020-05-28

Dela: