< >

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Till skydd för människors hälsa finns det vissa verksamheter som är anmälningspliktiga. Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga.

Verksamheter som är anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Sådana verksamheter är t.ex. fotvård, manikyr och pedikyr.

Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Anmälan görs via självserviceportalen eller via blanketten som finns på denna sida. Avgift för anmälan tas ut enligt kommunens fastställda taxa. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar också att verksamheten följer lagstiftningens krav.

God hygien är avgörande för att undvika smittspridning, det gäller för såväl lokal och utrustning som för den som utför behandlingen. Genom god handhygien och genom att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda minskar riskerna.

Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska förebygga risker för människors hälsa genom att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Det ska finnas goda rutiner för egenkontroll som omfattar rengöring av utrustning, städning och handtvätt.

Har du klagomål på exempelvis hygien, städning, luftkvalitet och vattenkvalitet vid besök av en yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten och påtala detta. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljöenhet.

Denna sida uppdaterades