< >

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är till exempel skolor, förskolor, samlingslokaler och liknande lokaler som många människor har tillträde till. Om man har eller ska bedriva verksamhet i den här typen av lokaler ska detta anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmälningsblankett hittar du till höger under Information.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar bland annat buller, ventilation, fukt och mögel samt städrutiner.

Denna sida uppdaterades