< >

Ansök om tobakstillstånd

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsument, antingen i butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butik behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

Det många regler du måste kunna om du ska sälja tobak. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.

Tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar och marknadsföringen får inte vara påträngande. Du får inte sälja tobak till personer under 18 år. Du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänst.

Länk till ansökan Länk till annan webbplats.

Kravet på tillstånd när du säljer tobak började gälla den 1 juli 2019. Även du som anmält försäljning av tobak innan den 1 juli måste ansöka. Har du anmält får du fortsätta att sälja fram till den 1 november 2019.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Det avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Ansök om tobakstillstånd hos tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TiS). TiS handlägger ärenden för Skara kommun. TiS hanterar också ansökningar för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara och Vårgårda kommuner.

När du ansöker genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du fortsätta att sköta bokföringen, betala dina skatter i tid och inte begå brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav. När du ansöker om tillstånd kommer tillståndsenheten i samverkan i Lidköping utreda om du är lämpad/lämplig att bedriva försäljning av tobak. Det innebär bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Du behöver vara lämplig så länge du har tillståndet, inte bara vid ansökningstillfället. Om tillståndsenheten i samverkan i Lidköping bedömer att du är olämplig efter att du fått ditt tillstånd, så återkallas detta och du får inte längre sälja tobak.

Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten, till exempel ägare, finansiärer eller chefer/ansvariga. Det ställs även höga krav på ålderskontroll, att produkter är rätt märkta och att marknadsföringen är måttfull när man säljer tobak.

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping har fr o m 1 juli 2019 tagit över tillstånd och tillsyn från Skara kommun.

Om du har frågot om ansökan om tobakstillstånd, kontakta

Richard Brolin
Alkoholhandläggare för Falköping, Gullspång och Skara
Telefon: 0510-77 13 30

Denna sida uppdaterades