< >

Viltvård och skyddsjakt >

Vilda djur

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen 112.

Tänk på att du inte får ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur. Om du skadar ett djur i trafiken ska du snarast märka ut olyckplatsen och kontakta polisen på 112.

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? På Länsstyrelsens hemsida hittar du information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur. 

Ser du ett vilt djur som är skadad på kommunens mark – kontakta Kontaktcenter på tel 0511- 320 00.

Skyddsjakt

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta), omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”. Det olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det är. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det Länsstyrelsen.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till att lossa skott inom tätbebyggt/detaljplanerat område.

Kommunens viltvårdare

De kommunala viltvårdarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan gälla allt ifrån rådgivning till skyddsjakt av vilda djur.

Stöd till privatpersoner

Att hjälpa privatpersoner med problem kopplade till vilda djur ingår inte inom ramen för kommunala viltvårdares uppdrag. Däremot kan man som privatperson få kontakt med viltvårdarna för att få hjälp av dem. Här är det dock viktigt att du tänker på att det är du som är beställare och inte kommunen. Viltvårdare har rätt till ersättning för utfört uppdrag från den privata uppdragsgivaren.

Kontakt

Kommunens Kontaktcenter 0511-320 00 kontaktas på dagtid måndag-torsdag kl. 08.00–16.30 fredag kl. 08.00-16.00Denna sida uppdaterades

Dela: