< >

Farligt avfall hos privatpersoner

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Det räcker med små mängder för att orsaka stor skada på miljön och det är därför viktigt att avfallet tas omhand på ett säkert och miljöriktigt sätt.

I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis:

  • Batterier
  • Kemikalier
  • Färger
  • Elektronik
  • Lösningsmedel
  • Läkemedel
  • Växtskyddsmedel
  • Lysrör

Vad gör jag med farligt avfall?

Farligt avfall får aldrig slängas bland övriga sopor, ute i naturen eller hällas ut i avloppet!

Som privatpersoner ska du lämna ditt farliga avfall på en återvinningscentral, till exempel Rödjorna.

Denna sida uppdaterades