< >

Matförgiftning och klagomål

Som konsument ska du kunna lita på att de livsmedel du införskaffar är säkra och redliga. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från någon av kommunens livsmedelsanläggningar ska du omedelbart anmäla detta till miljöenheten.

Matförgiftning

Om du tror att du blivit sjuk av mat eller dryck från en restaurang, en butik eller ett annat matställe bör du anmäla det till miljöenheten. På så sätt kan andra slippa bli sjuka.

De uppgifter som du fyller i formuläret är offentliga, även ditt namn och telefonnummer. För att kunna skicka in formuläret måste du uppge dina kontaktuppgifter. Det är för att vi ska kunna kontakta dig om det är något mer vi undrar över.

Om du vill vara anonym kan du istället ringa till oss och prata med någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer direkt. Du hittar kontaktuppgifterna till höger på denna sida. Tänk på att om du lämnar in ditt klagomål anonymt kan vi inte ge dig återkoppling på hur det går i ärendet. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor för att kunna gå vidare. Blankett för anmälan om misstänkt matförgiftning hittar du här.länk till annan webbplats

Klagomål

Om du är missnöjd med ett livsmedel eller har klagomål på livsmedelshanteringen i exempelvis en restaurang eller butik, utan att ha blivit sjuk, ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljöenheten. Vi gör då en utredning och behöver uppgifter om:

  • vilken livsmedelsanläggning som avses
  • orsaken till ditt klagomål
  • livsmedelsföretagarens bemötande av dina synpunkter

Om ditt missnöje avser en specifik livsmedelsprodukt behöver vi uppgifter om:

  • produktens namn
  • tillverkare
  • utgångsdatum eller liknande
  • produktens identifikationsnummer, löpnummer, batchnummer eller liknande.

Om du vill vara anonym kan du istället ringa till oss och prata med någon av våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer direkt. Du hittar kontaktuppgifterna till höger på denna sida. Tänk på att om du lämnar in ditt klagomål anonymt kan vi inte ge dig återkoppling på hur det går i ärendet. Det finns också en risk att vi inte kan gå vidare i ärendet då vi ibland behöver ställa kompletterande frågor för att kunna gå vidare.

Misstänkt allergireaktion

En restaurang eller ett café har ingen skyldighet att tillhandahålla mat som är fri från allergener. De får dock naturligtvis inte lämna vilseledande information om att en vara är fri från ett visst allergen om så inte är fallet.

Om du fått en reaktion på grund av att en matvara eller portion innehållit en allergen, vilket inte framgått från ingrediensförteckningen/informationen kan du anmäla detta genom att fylla i blanketten Anmälan om misstänkt matförgiftninglänk till annan webbplats (fyll i så gott du kan) eller ringa någon av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer som jobbar med livsmedelskontroll. Vid kontroll efter en misstänkt allergireaktion kontrollerar vi verksamhetens rutiner för allergiinformation och separering.

Denna sida uppdaterades 2020-06-22

Dela: