< >

Företag - frågor och svar angående coronaviruset

Hur beaktar livsmedelsföretagen viruset i sin verksamhet?

Vid produktion av livsmedel måste man alltid iaktta god livsmedelshygien som säkerställer att livsmedel är säkra, hälsosamma och rena. En sjuk person får inte komma på jobb. Handtvätt är av största vikt när det gäller att bekämpa coronaviruset. Sjukvården ansvarar för instruktionerna som rör arbetstagarnas hälsotillstånd.

Kan jag få smittan från oförpackade livsmedel såsom frukter, vegetabilier, produkter som gräddas i butiken eller produkter i salladsbarer?

Enligt vad vi vet nu smittar COVID-19 inte via livsmedel. Risken för spridning via ytor och bestick/tänger anses inte heller vara betydande.

Är det skäl att undvika något eller några livsmedel?

Coronaviruset COVID-19 överlever inte och förökar sig inte i livsmedel. De grundläggande anvisningarna om tillredning och hantering av mat gäller för alla livsmedel.

Kan jag bli sjuk av restaurangmat?

COVID-19 har inte konstaterats smitta via mat eller dryck. En sjuk person ska inte besöka restauranger, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor.

Är det tryggt att äta mat från buffé?

Enligt befintlig information kan man inte få COVID-19-infektion via mat. Att köa tätt inpå varandra betraktas som den största infektionsrisken med buffémat. En sjuk person ska inte besöka restauranger, eftersom han eller hon kan smitta ner andra människor. Tvätta alltid händerna innan du går för att äta. Om det inte är möjligt att tvätta händerna genast före maten, är det skäl att använda handdesinfektionsmedel.

Orsakar COVID-19 matförgiftning?

Med matförgiftning avses en sjukdom som smittar via mat eller dryck. Enligt befintlig information orsakar coronaviruset COVID-19 inte matförgiftning.

Om en medarbetare i vårt tillagningskök har coronavirus, kan viruset smitta via maten som serveras?

Nej. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Är man sjuk bör man inte jobba. Om ert livsmedelsföretag har en medarbetare som har blivit sjuk - följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ska vi vara extra noggranna med att rengöra och desinficera köket/restaurangen i dessa coronatider?

En livsmedelsverksamhet ska följa sina ordinarie rengöringsrutiner för kök och servering. Alla ytor som ofta berörs (till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, ljusbrytare, vattenkranar) ska rengöras omsorgsfullt och ofta. I offentliga lokaler där människorna ofta rör ytorna, ska städningen göras åtminstone dagligen. Om det är möjligt även oftare till exempel varje 2-4 timmar speciellt under epidemin. Använd lämpligt desinfektionsmedel. Vanliga desinfektionsmedel gör att coronaviruset förlorar sin förmåga att smitta.

Behöver mat kastas på grund av coronaviruset eller gäller vanliga rutiner för att tillvarata rester?

Vanliga rutiner gäller. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.

Denna sida uppdaterades