< >

Klicka på bilden för att se utbudet av verksamhetsmark i Skara kommun

Verksamhetsmark

Vill du etablera ditt företag i Skara? Eller är du intresserad av att utöka befintlig verksamhet? Här hittar du bra tomter för etablering av industri och verksamheter i direkt anslutning till E20 och bara några mil från dryporten i Falköping. Kommunens mål är att ha en god framförhållning så att tomtmark finns klar för etablering vid förfrågan.

Klicka på kartbilden ovan så ser du vilka tomter som är tillgängliga.
Ta sedan kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig tomt.

Vilka avgifter uppkommer i samband med byggnation av verksamhetslokaler?

Nedan är två prisexempel för etablering inom Bernstorps verksamhetsområde (prisexemplen avser 2021 års nivåer)

Mindre industribyggnad med 500 kvm uppvärmd byggnad
på en 2 000 kvm tomt

Tomtpris: 160 000 kr

Avstyckning Lantmäteriet: ca 45 000 kr

Bygglovsavgift: 49 800 kr

Planavgift: 104 720 kr

Nybyggnadskarta: 11 900 kr

Finutsättning av byggnaden: ca 12 000 kr

Anslutningsavgift vatten och avlopp: ca 127 000 kr

Anslutningsavgift el 35A-63A: 31 200 kr

Anslutningsavgift fiber: 21 250 kr

Större industribyggnad med 2 000 kvm uppvärmd byggnad
på en 8 000 kvm tomt

Tomtpris: 640 000 kr

Avstyckning Lantmäteriet: ca 45 000 kr

Bygglovsavgift: 114 100 kr

Planavgift: 240 856 kr

Nybyggnadskarta: 16 700 kr

Finutsättning av byggnaden: ca 16 200 kr

Anslutningsavgift vatten och avlopp: ca 315 000 kr

Anslutningsavgift el 35A-63A: 31 200 kr

Anslutningsavgift fiber: 21 250 kr
Denna sida uppdaterades