< >

Klicka på bilden för att se utbudet av verksamhetsmark i Skara kommun

Verksamhetsmark

Vill du etablera ditt företag i Skara? Eller är du intresserad av att utöka befintlig verksamhet? Här hittar du bra tomter för etablering av industri och verksamheter i direkt anslutning till E20 och bara några mil från dryporten i Falköping. Kommunens mål är att ha en god framförhållning så att tomtmark finns klar för etablering vid förfrågan.

Klicka på kartbilden ovan så ser du vilka tomter som är tillgängliga.
Ta sedan kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig tomt.

Vilka avgifter uppkommer i samband med byggnation av verksamhetslokaler?

Nedan är två prisexempel för etablering inom Bernstorps verksamhetsområde (prisexemplen avser 2022 års nivåer)

Mindre industribyggnad med 500 kvm uppvärmd byggnad
på en 2 000 kvm tomt


 • Tomtpris: 160 000 kr
 • Bygglovsavgift: ca 51 000 kr
 • Planavgift: ca 106 000 kr
 • Nybyggnadskarta: ca 12 100 kr
 • Grovutsättning: ca 5 100 kr
 • Finutsättning: ca 10 100 kr
 • VA-anslutning: ca 133 000 kr
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr
 • Elanslutning: se Skara Energis hemsida för aktuell information:
  Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

Större industribyggnad med 2 000 kvm uppvärmd byggnad
på en 8 000 kvm tomt


 • Tomtpris: 640 000 kr
 • Bygglovsavgift: ca 116 000 kr
 • Planavgift: ca 245 000 kr
 • Nybyggnadskarta: ca 16 900 kr
 • Grovutsättning: ca 7 000 kr
 • Finutsättning: ca 16 900 kr
 • VA-anslutning: ca 331 000 kr
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr
 • Elanslutning: se Skara Energis hemsida för aktuell information Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

 


Denna sida uppdaterades