En visualisering över hur Sörskogen norra kan se ut när området är färdigt.
Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av hus i ett kommande bostadssområde.
Visualisering av livet i ett kommande bostadssområde.
< >

Skara - Sörskogen

Sörskogen är Skaras nyaste bostadsområde med slingrande gator och stora tomter omgivna av naturmark. Inom området finns en stor variation på tomter både vad gäller storlek och läge. Vissa tomter ligger tätare och vissa ligger lite avskilt.

Tomterna i Sörskogen ligger naturskönt, men ändå stadsnära i den södra delen av Skara. De är en utökning av den befintliga bebyggelsen i Sörskogen. Området ligger idylliskt i gränslandet mellan staden och skogen, fritidsområdet Petersburg ligger som granne i väster och till centrum är det en promenad på 1,5 kilometer. Förskola och skola finns på väg mot centrum.

  • Alla villatomterna på Sörskogen Södra är för närvarande reserverade.

Tomtsläpp på Sörskogen Norra

Den 15 april 2021 släpptes 14 tomter på den nya, norra delen av Sörskogen. Stadsnära och naturnära på samma gång. Är det ett boende för dig?

  • För att kunna reservera en tomt måste du först anmäla dig till kommunens tomtkö via vår e-tjänst: 
    Tomtkö i Skara kommun Länk till annan webbplats.
  • Någon av dessa tomter kan bli din! Klicka på bilden nedan för att se en större bild.
  • Maila ditt intresse och önskad tomt med fastighetsbeteckning till mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson senast den 29 maj 2021.

Tilldelning av tomterna sker efter 29 maj och vi publicerar sedan vilka tomter som är upptagna, reserverade eller lediga på området.

En tomtkarta som visar lediga tomter på det nya bostadsområdet Sörskogen Norra.

Klicka på kartan för att se en större karta som du kan ladda ner!

Röster om Sörskogen

Vi frågade några boende på den södra delen av Sörskogen om vad de tycker om sitt bostadsområde. Så här svarade de:

”Det bästa med att bo i Sörskogen är att området ligger lite utanför stan men ändå stadsnära. Det är härligt att ha närhet till naturen och skogen. Området är väldigt barnvänligt också, ett bra och tryggt område för barnen att växa upp i.
  Här i Sörskogen har vi en bra och positiv gemenskap. Ett gott klimat där man hälsar på alla, pratar och hjälps åt. Ett positivt grannskap utgör grunden för hur vi umgås, skapar och utvecklar vänskaper, utbyter åsikter, lever och trivs.
   Kvartersfesterna har bidragit till att vi har fått bättre kontakt och lärt känna många i vårt nya bostadsområde. Det har även varit positivt att vi har bjudit in våra grannar som bor i de äldre husen intill också. Att skratta, prata och ha roligt tillsammans leder till gemenskap” - Linda

-"Det speciella med området Sörskogen är att man bor i ett lugnt och tryggt område, men om man vill få igång pulsen, då är det bara att ta cykeln och på några minuter befinner du dig i centrum" - Peder

Länk till artikel om Peder Samuelsson Länk till annan webbplats.


Nya kvarter ger variation i boendet

Förutom småhustomter planeras för kvarter med flerbostadshus. Du ser några av illustrationerna över hur det är tänkt i bildspelet ovan. Kvarteren har gått ut via markanvisning och här är de tre vinnande förslagen:

Kvarteret Svängen 3, tilldelat Chilid Group

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och materialvalen harmoniserar med omkringliggande byggnader samtidigt som utformningen av själva byggnaderna är spännande. Utemiljöerna generösa och till viss del avskilda från omgivande gator utan att vara avskärmande och kommer erbjuda stora kvalitéer till de boende inom Svängen 3. Variationen av bostädernas storlek är väl anpassad då de är inbjudande för många målgrupper. Som helhet bör detta område med 20 bostadsrätter anses väldigt attraktivt och har därmed en god genomförbarhet.

Beskrivning Pdf, 1023.3 kB.

Kvarteret Berget 1, tilldelat RE Equity Fund AB

Inlämnat förslag är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och dess omgivning. Byggnadernas placering skapar flera rum inom fastigheten samtidigt som den upplevs öppen och lättillgänglig. Utemiljöerna är tilltalande och ger möjlighet för de boende att interagera med varandra skapa en god boendemiljö. Byggnaderna har en egen identitet och bidrar till en spännande variation med förskjutningar i fasad och tak och blandade färger. Genomförbarheten anses god då det finns möjlighet till både blandade upplåtelseformer och storlekar på bostäderna samt att det bör anses väldigt attraktivt för många målgrupper.

Beskrivning Pdf, 5.1 MB.

Kvarteret Lunden 2, tilldelat Inkluderande Fastigheter AB

Förslaget är mycket väl anpassat till fastighetens utformning och byggnaders placeringar känns naturliga och i lagom skala. De stora utemiljöerna speglar bostäderna Sörskogens första etapp samtidigt som parhusen bidrar med något nytt. Byggnaderna i sig är spännande och utmanar med sitt uttryck och tillsammans med de föreslagna materialvalen i trä bör de passa in i området. Den höga ambitionen inom miljö och energieffektivitet lovordas också.

Beskrivning Pdf, 1.9 MB.

Denna sida uppdaterades