< >

Ljungstorp

Ljungstorp ligger på Billingens västra sluttning i Valleområdet nordöst omom Varnhem, ungefär 900 meter från riksväg 49.

Bebyggelsen i Ljungstorp ligger karakteristiskt tätt intill den gamla landsvägen som slingrar sig upp för den vackra Billingesluttningen. Det mesta av bebyggelsen här tillkom efter förra sekelskiftet och präglar landskapsbilden med falurödfärgade byggnader, stenmurar, staket och ansade häckar som kantar vägen genom byn.

Läget på Billingen erbjuder naturnära mark- och strövområden tätt inpå knuten. I Ljungstorp finns det en väl etablerad bykänsla med bygdegård i byns geografiska mitt. Ljungstorp erbjuder bra förbindelser för gång- och cykeltrafik då den tidigare banvallen idag nyttjas som gång- och cykelväg
med sträckning österut mot Skövde och västerut mot Varnhem.

Ljungstorp ligger mittemellan Skara och grannstaden Skövde med ett avstånd av 14 km i båda riktningarna.

Busslinje 1 och 200 stannar vid riksväg 49, som är Skaraborgs viktigaste pendlingsstråk.

Tomtsläpp i Ljungstorp

Nu har vi tomtsläpp på två nya tomter i Ljungstorp: Fastigheterna Storekullen 1:39 och 1:40. Anmäl ditt intresse senast 30 november!

De aktuella tomterna ligger angränsande varandra nära Ljungstorps bygdegård. Förhandsbesked för nybyggnation är beviljat och Lantmäteriet har genomfört avstyckning av tomterna. Tomterna är möjliga att ansluta till kommunalt vatten och avlopp samt fiber genom Vallebygdens Energi. Tomterna är i nuläget bevuxna av träd och buskar. Skara kommun kan vara behjälplig med att ta bort dessa innan framtida ägare tillträder tomterna. Kommunen ansvarar dock inte för att ta bort stubbar och rötter.

Broschyr Tomtsläpp i Ljungstorp(webbversion) Pdf, 931.8 kB.

Broschyr Tomtsläpp Ljungstorp (högupplöst, bättre kartor) Pdf, 25.3 MB.

Anmäl ditt intresse

För att ha möjlighet att få en tomt tilldelad behöver du stå i Skara kommuns tomtkö. Därefter behöver du senast den 30 november ha anmält intresse via mejl till skara.kommun@skara.se. Mejlet ska ha rubriken ”Intresseanmälan tomter i Ljungstorp”. Det ska framgå vem som är avsändare, vilken/vilka fastigheter du är intresserad av och rangordna dem om du är intresserad av båda tomterna.

Bestämmelser för tomtkön

E-tjänst för tomtkön Länk till annan webbplats.

Reservation av småhustomt - ansökan Länk till annan webbplats.

Vad händer sedan?

Efter den 30 november går kommunen igenom intresseanmälningar och tilldelar tomterna efter turordningen i tomtkön. Har tomt nummer 1 enligt intresseanmälan redan blivit tilldelad så tittar man på nummer 2. Därefter bekräftar kommunen via mejl om man blivit tilldelad en tomt.

 Den som blir tilldelad en tomt får tomten reserverad i sex månader. Inom reservationstiden ska en bygglovsansökan vara inlämnad till byggenheten, annars kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön.

Prisexempel 

I priset för tomterna ingår inte anslutningsavgifterna för vatten, avlopp, el eller fiber. 

  • Tomtpris: 240 000 kr
  • Bygglov: 30 000 kr*
  • Nybyggnadskarta: 7 300 kr*
  • Finutsättning av byggnader: 8 700 kr*
  • Anslutning vatten, avlopp och fiber: 120 000 kr**
  • Anslutning el (max 25A): 29 000 kr**

* Uppgifterna är preliminära och varierar utifrån 

byggnation och aktuell taxa (2021-11-15)

** Exkl. moms. Uppgifterna är preliminära, kontakta 

     Vallebygdens Energi för ytterligare information
Denna sida uppdaterades