< >

Ljungstorp

Ljungstorp ligger på Billingens västra sluttning i Valleområdet nordöst omom Varnhem, ungefär 900 meter från riksväg 49.

Bebyggelsen i Ljungstorp ligger karakteristiskt tätt intill den gamla landsvägen som slingrar sig upp för den vackra Billingesluttningen. Det mesta av bebyggelsen här tillkom efter förra sekelskiftet och präglar landskapsbilden med falurödfärgade byggnader, stenmurar, staket och ansade häckar som kantar vägen genom byn.

Läget på Billingen erbjuder naturnära mark- och strövområden tätt inpå knuten. I Ljungstorp finns det en väl etablerad bykänsla med bygdegård i byns geografiska mitt. Ljungstorp erbjuder bra förbindelser för gång- och cykeltrafik då den tidigare banvallen idag nyttjas som gång- och cykelväg
med sträckning österut mot Skövde och västerut mot Varnhem.

Ljungstorp ligger mittemellan Skara och grannstaden Skövde med ett avstånd av 14 km i båda riktningarna.

Busslinje 1 och 200 stannar vid riksväg 49, som är Skaraborgs viktigaste pendlingsstråk.

Ledig tomt

Just nu finns en ledig tomt i Ljungstorp: Storekullen 1:40.
Se vänsterspalten för mer information.

Anmäl ditt intresse

För att ha möjlighet att få en tomt tilldelad behöver du stå i Skara kommuns tomtkö. 

Bestämmelser för tomtkön Länk till annan webbplats.

E-tjänst för tomtkön Länk till annan webbplats.

Reservation av småhustomt - ansökan Länk till annan webbplats.

Vad händer sedan?

Om du blir tilldelad en tomt är tomten reserverad i sex månader. Inom reservationstiden ska en bygglovsansökan vara inlämnad till byggenheten, annars kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön.

Prisexempel 

I priset för tomten ingår inte anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el eller fiber. 

  • Tomtpris: 240 000 kr
  • Bygglov: 30 000 kr*
  • Nybyggnadskarta: 7 300 kr*
  • Finutsättning av byggnader: 8 700 kr*
  • Anslutning vatten, avlopp och fiber: 120 000 kr**
  • Anslutning el (max 25A): 29 000 kr**

* Uppgifterna är preliminära och varierar utifrån byggnation och aktuell taxa (exemplet är beräknat på 2021)

** Exkl. moms. Uppgifterna är preliminära, kontakta Vallebygdens Energi för ytterligare information

Blir det fler tomter i Ljungstorp?

I det förslag till översiktsplan som nu arbetas fram finns förslag på markanvändning som kan möjliggöra fler tomter. Du hittar förslaget på skara.se/oversiktsplan.

Denna sida uppdaterades