< >

Kartor och mätning

Att ha tillgång till uppdaterad geografisk information ger goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och rätt förutsättningar för dig som planerar att bygga.

Innan ett hus byggs är det viktigt att mäta så att byggnaden hamnar på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar och/eller kostnader för att rätta till fel i ett påbörjat bygge.

Vid felplacering av byggnader och anläggningar kan t ex vattensamlingar av dagvatten leda till vattenskador. I värsta fall krävs det att byggnaden flyttas t ex om klagomål inkommer från grannar, om underjordiska ledningar finns på platsen eller om detaljplanen inte tillåter sådan bebyggelse.

Med rätt kompetens för utsättningar och mätningar förhindras situationer som innebär olägenhet eller fördyrning av projekt.

I kommunen finns en mätningsingenjör som utför uppdrag inom kartor, mätning, utsättningar, adressättning och geografisk information.

Användbara länkar

Kartor och geografisk information Länk till annan webbplats. - länk till Lantmäteriet

Metoder för GNSS-mätning Länk till annan webbplats. - länk till Lantmäteriet

Utstakning och lägeskontroll Länk till annan webbplats. - länk till Boverket
Denna sida uppdaterades