< >

Klimatklivet

Sök klimatinvesteringsstöd och förverkliga dina idéer!

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd som ger dig möjlighet att söka pengar för åtgärder som ger minskade växthusgasutsläpp.

750 miljoner per år avsätts för dessa investeringar till och med 2020. Stödet kan sökas av både kommuner, företag, föreningar och bostadsrättsföreningar.

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om: ·

  • Fasa ut fossil energi.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri diesel (HVO).
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
  • Inköp av fordon (stöd för merkostnad av klimatsmartare alternativ) med mera.

Ansökningsperioder 2021

Klimatklivet har tagit emot ansökningar under en period i januari och planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger till under 2021.

Ansökningsperiod 2
13-27 april

Ansökningsperiod 3
24 augusti – 9 september

Ansökningsperiod 4
8-18 november.

För dig som vill söka stöd 

Denna sida uppdaterades