< >

Skyltar

Att det krävs bygglov för att bygga nytt och göra tillbyggnader känner nog de flesta till men det krävs även bygglov för att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt.

Kontakta oss om du är det minsta osäker 

Boka telefontid med handläggare Länk till annan webbplats.

kräver e-legitimation

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på bygglovsansökan.

Bygglovsansökan Länk till annan webbplats. (kräver e-legitimation) 

Skatteverket Länk till annan webbplats. (här kan du ansöka om e-legitimation)

 

Det ställs många krav på en skylts utformning:
den ska passa in i miljön, vara trafiksäker, beständig, säkert monterad och tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Är du på väg att sätta upp en skylt, eller ändra en gammal, kan du börja med att titta igenom de nya riktlinjerna. 

Riktlinjer för skyltning

Hör sedan gärna av dig till en av bygglovshandläggarna, så får du hjälp med vad som gäller i just ditt fall.

Denna sida uppdaterades